Algemene Leden Vergadering 3 VVD den Helder-Schagen 22-11-17

Leden ontvangen uitnodiging per email.

Locatie en tijd worden per mail aan de leden toegestuurd