Roel Takes

Roel Takes, vader van drie kinderen en opa van één kleinzoon, is werkzaam bij de Koninklijke marine en heeft een achtergrond op het gebied van accountancy en controlling. Roel heeft naast zijn werk altijd diverse bestuurs- en vrijwilligerstaken vervult.  Roel: “Doordat de liberale gedachtes mij erg aanspraken, werd ik eind jaren negentig lid van de VVD. Ik heb inmiddels in alle commissies gezeten en ben nu ook lid van de Auditcommissie. Mijn speerpunt is de beheersing van de gemeentelijke begroting: duidelijke kaders hebben de laatste drie jaar ontbroken en dat moet worden verbeterd. Tenslotte gaat het om geld dat onze inwoners hebben betaald. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over mee- en tegenvallers. Dat voorkomt dat er bij meevallers cadeautjes worden uitgedeeld en bij tegenvallers de belastingen onnodig omhoog moeten. Daarnaast zet ik me in voor de aanplant van bomen. De inzet voor de maatschappij is in mijn ogen een groot goed, dat moeten we met z’n allen uitdragen en uitvoeren”. Voor de VVD:
  • Raadslid uit Schagen
  • Vice-fractievoorzitter
  • Lid Commissie Bestuur
  • Lid Auditcommissie

Nevenfuncties:
  • Officier bij de Koninklijke marine
  • Lid Algemeen Bestuur Stichting Sail Den Helder

Kandidaat-raadslid plaats 3