Willem van de Sande

Voor de VVD:

  • Raadslid uit Dirkshorn
  • Lid Commissie Samenleving

Nevenfuncties:

  • Lid Algemeen bestuur Gezamenlijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid
  • Voorzitter Stichting Rondje Piano Schagen
  • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand