Arjan Ligthart

Kandidaat-raadslid plaats 12

Arjan Ligthart uit Schagerbrug is eigenaar van een constructie- en lasbedrijf. Arjan: “In onze gemeente is sprake van een ongeremde OZB-stijging. In 2016 steeg de OZB met 10,86% terwijl het landelijk gemiddelde op 2,45% lag (bron: Vereniging Eigen Huis). In de periode van 2014 tot 2017 is de OZB voor woningen in totaal meer dan 17% gestegen en voor niet woningen ligt dit percentage nog hoger. De rekening viel nog mee doordat de WOZ-waarde tijdens de crisis niet steeg. Maar nu de WOZ weer toeneemt, is er een gerede kans dat u de komende jaren flink meer gemeentelijke belastingen gaat betalen voor uw onroerend goed. De huidige coalitie wilde de stijging gebruiken om de sportgebouwen te optimaliseren. Echter: er is veel meer belasting binnengekomen dan dat er naar de sportverenigingen is gegaan. Begrijpt u het nog? De VVD wil ermee aan de slag. Dit moeten we repareren. OZB omlaag!!