Piet Marees

Email pjmarees@hetnet.nl


Voor de VVD:

  • Raadslid uit Oudesluis
  • Lid Commissie Ruimte
  • Hoofdingeland algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting Zijper Molens
  • Lid Technische commissie Tennisvereniging ‘t Zand