Peter Vlam

Voor de VVD:

  • Oud - Lid Afdelingsbestuur ( Penningmeester )
  • Lid Commissie Ruimte

Peter Vlam is getrouwd en heeft vier kinderen en vier kleinkinderen. Na zijn agrarische opleiding werd hij adviseur bedrijven bij de Amro-bank en inmiddels is hij gepensioneerd. Peter is sinds 2009 bij de VVD betrokken. Peter: “De kernwaarden van de VVD zijn Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid. Die kan ik prima onderschrijven. De VVD is een club waar ik me thuis voel. Samen met de fractie wil ik mezelf inzetten voor meer woningbouw, beter onderhoud van wegen/openbaar gebied, een vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug, meer aandacht voor kleine kernen (die zouden net zo gelijkwaardig behandeld moeten worden als andere kernen) en vermindering van regeldruk voor bedrijven en burgers”.