Willem-Jan Stam

Willem-Jan Stam, geboren, getogen en nu met zijn gezin woonachtig in Schagen, is de enige echte (en laatste) zelfstandige kruidenier van Schagen. Willem-Jan: “De VVD is voor mij de meest stabiele partij in roerige tijden. Ik ben niet bang voor moeilijke obstakels en spreek recht voor zijn raap. Persoonlijk zie ik niets in leeftijdsgebonden partijen, je moet voor alle leeftijden opkomen en hen verenigen. Ik wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, dat Schagen een interessante stad blijft voor (meer) bedrijven en dat de gemeente het onroerend goed altijd per openbare inschrijving verkoopt. De gemeente heeft het tafelzilver van de gemeente weggegeven zonder marktwerking toe te passen. Het lijkt wel sinterklaas. We moeten ervoor waken dat de cadeautjes van deze coalitie niet leiden tot een lastenverzwaring. Met mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen wil ik meer ondernemersgeest de raadzaal in laten stromen. Het is tijd voor AKTIE”.

Voor de VVD:

  • Raadslid
  • Lid commissie Ruimte