Persbericht problematiek Schagen on Ice

Met verbazing heeft VVD Schagen gereageerd op het bericht dat Schagen on Ice heeft moeten besluiten om de ijsbaan reeds om 18:00 uur te moeten sluiten in verband met overlast van een aantal jongeren en het dreigement van een ouder jegens de vrijwilligers en het bestuur. De VVD wil dat er gehandhaafd wordt zodat onze vrijwilligers met een gerust hart en veel plezier hun werk kunnen uitoefenen.

Van onze vrijwilligers blijf je af!


VVD Schagen wacht de reactie van de gemeente af, maar dringt er op aan dat spoedig een oplossing gevonden wordt voor de huidige onhoudbare situatie.Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de Dhr J. (Jonne) van de Beek BBA, raadslid en fractievoorzitter VVD Schagen.