VVD wil een veilig Schagen

Onderzoek heeft uitgewezen dat Schagen een relatief veilige gemeente is via de monitor waar staat je gemeente.

Het waarborgen van de openbare orde en veiligheid behoort tot de kerntaken van de centrale overheid. De VVD vindt het een goede zaak, dat deze taak is toebedeeld aan de burgemeester.

Om te komen tot een integrale aanpak van de veiligheidszorg dient de gemeente de regie op zich te nemen en alle partners in de veiligheidsketen aan te sturen.

De VVD wil de politie op straat meer zichtbaar maken om deze veiligheid te versterken.

www.schagenincijfers.nl