Onderzoekslocatie Petten

De bedrijven die gevestigd zijn op de onderzoekslocatie Petten zijn binnen onze gemeente grote werkgevers. Zij bieden in hoofdzaak hoogwaardige werkgelegenheid. De VVD is van mening dat deze werkgelegenheid hier uitstekend kan worden uitgebreid en gestimuleerd. Deze uitbreiding is naar onze mening te realiseren door hierop voorwaardenscheppend beleid te voeren.

De Tweede Kamer heeft in januari 2012 aangegeven dat de bouw van een nieuwe reactor in Petten door zal gaan. De VVD is voor deze continuering van huisvesting van het Instituut van NRG, (project Pallas). Wel is de VVD van mening dat de nieuwbouw op een in het landschap passende wijze dient plaats te vinden. Na het gereedkomen van de nieuwe reactor moet de oude reactor op een verantwoorde, maar snelle wijze worden ontmanteld. Wij zullen onze provinciale- en landelijke achterban hierover informeren en oproepen zich hiervoor blijvend sterk te maken.

Verder wil de VVD het bedrijfsleven oproepen om de terreinen en vaak oude gebouwen op de Onderzoek Locatie Petten op te waarderen.

Tegelijkertijd met de nieuwbouw van Pallas willen wij ons sterk maken voor de vestiging van een dependance ten behoeve van het hoger onderwijs, zodat onderzoeksmogelijkheden optimaal benut worden en kennis kan worden gedeeld met een nieuwe generatie nucleaire onderzoekers en toepassers zowel op nationaal als internationaal niveau.

Het gebied rond de onderzoekslocatie is een groot gebied, dat voor het publiek ontsloten dient te worden.

De VVD zal zich inzetten om de toegankelijkheid van de Onderzoek Locatie Petten nog meer te verbeteren door de omlegging van de N9 rond Burgervlotbrug en Sint Maartensbrug, zodat er één doorgaande weg ontstaat van Alkmaar tot aan Den Helder.