Communicatie is van groot belang

De VVD wil dat inwoners, bedrijven en belanghebbenden in een vroeg stadium bij de planvorming worden betrokken. Zij is een groot voorstander van wijkpanels, dorpsraden en andere adviesraden die opkomen voor de belangen van specifieke bevolkingsgroepen zoals jongeren, senioren en gehandicapten.