Personele omvang gemeente Schagen

De VVD is kritisch over de omvang van het ambtelijk apparaat. De gemeente dient geen taken uit te voeren die beter door derden uitgevoerd kunnen worden. In die gevallen, dat de Rijksoverheid taken overhevelt naar de gemeente zal steeds worden bezien of de gemeente die zelf uitvoert of deze uitbesteedt.