Kleine kernen

De nieuwe gemeente Schagen zal uit 26 kernen bestaan.

De kernen liggen verspreid over een groot oppervlak en de uitdaging is om de kernen, en de mensen die er wonen, zo goed mogelijk te bedienen.