Kustverdediging

De Hondsboscheduinen bieden ons meer veiligheid dan de oude Hondsboschezeewering zelfstdandig. 

De VVD vindt dat de kust zeewaarts moet worden verdedigd uit oogpunt van leefbaarheid in de dorpen en het behouden van (agrarische) bedrijven dicht achter de kust. Door zeewaarts te verdedigen voorkomen wij kapitaalsvernietiging van woningen, bedrijven en infrastructuur.

Door zeewaartse kustverdediging hand in hand te laten gaan met natuur-, landschaps- en recreatieontwikkeling, kan economische en ruimtelijke kwaliteitsverbetering worden aangepakt en verder worden ontwikkeld.

De VVD vindt het mee investeren door private partijen een goede mogelijkheid om de economische ontwikkeling in dit gebied te bevorderen.

Het aanbrengen van de noodzakelijke zandsuppleties moet gereed zijn voor de start van het hoogseizoen van de kustrecreatie.