Openbaar vervoer

Openbaar vervoer moet gezien worden als een aanvulling op de auto. Er moeten betere verbindingen tussen alle kernen van de nieuwe gemeente en de stad Schagen komen. Voor scholieren moet er voldoende openbaar vervoer zijn om naar- en van de scholen te komen. Ouderen mogen niet in een isolement raken. De VVD ondersteunt initiatieven voor verbeterde vormen van openbaar vervoer.

Halte- en overstapplaatsen dienen ingericht te worden op basis van toegankelijkheid en wensen van de gebruikers. De VVD zet zich in om, in samenwerking met de vervoerder, halteplaatsen in het buitengebied te overkappen. Bij deze plaatsen moeten stallingmogelijkheden voor (brom-) fiets, maar ook auto's (carpoolplaatsen) aanwezig zijn. Goede verlichting als onderdeel van de sociale veiligheid bij de haltes is een absolute randvoorwaarde.

In onze gemeente dient collectief aanvullend (kleinschalig) vervoer te worden gestimuleerd. De diverse vervoersystemen dienen goed toegankelijk te zijn voor ouderen en gehandicapten. De VVD ondersteunt van harte initiatieven voor verbeterde vormen van openbaar vervoer.

Als het gaat om openbaar vervoer is de VVD van mening dat marktwerking leidend moet zijn. Om die reden achten we het niet reƫel te verwachten dat grootschalig busvervoer kan worden hersteld. Wel steunen we lokale buurtbusinitiatieven. Voor wat betreft het treinvervoer naar Den Helder, Alkmaar en Amsterdam heeft de VVD er vertrouwen in dat het spitsaanbod voldoende basis biedt voor het in stand houden van een goede treinverbinding.