Fietsers

Goede en veilige fietsroutes, ook door de polder, moeten de burgers en recreanten stimuleren om vaker de fiets te nemen. Fietspaden dienen duidelijk gemarkeerd en waar mogelijk, vrij liggend te zijn. Duidelijke bewegwijzering is gewenst.

Goede en veilige fietsverbindingen en oversteekplaatsen rondom scholen zijn uitgangspunten voor het vervoerbeleid. Het nieuwe fenomeen “schoolzone’s” wordt ondersteund door de VVD. Uitbreiding van fietspaden van Burgerbrug naar de West Friese dijk en de Koning Willem II weg in ‘t Zand en een vrij liggend fietspad van Dirkshorn naar Schagen moeten de komende raadsperiode worden gerealiseerd.

De doorsnijding van de West Friese Omringdijk door het kanaal De Stolpen - Schagen is nog steeds een onderwerp van gesprek. De VVD is er voorstander van om daar een fiets- en voetbrug te realiseren. Dit zal het fietsgebruik, toerisme en de recreatie bevorderen. Deze aanleg moet in combinatie met de aanleg van een parallelweg langs de N248 (Stolpen - Schagen) worden gerealiseerd en op voorwaarde dat er een substantiële bijdrage wordt geleverd door zowel de Provincie Noord Holland, als omliggende gemeenten en derden.

De VVD is voor ondersteunende maatregelen en voorzieningen als het gaat om bijvoorbeeld (bewaakte) stallingruimten, oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s en het oplossen van knelpunten in het fietsroutenetwerk.