Infrastructuur

De kwaliteit en de beschikbaarheid van de infrastructuur is een randvoorwaarde voor een goed verkeer- en vervoersbeleid. Daarom vindt de VVD dat het meerjarig onderhoud- en investeringsprogramma jaarlijks moet worden geactualiseerd en ter controle aan de raad moet worden voorgelegd.

Met andere overheden (Provincie / Rijk / Hoogheemraadschap / Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord) moeten meerjarige afspraken gemaakt worden over investeringen in verbindende infrastructuur zoals de aanleg van de N9, de parallelweg langs de N248 (Stolpen - Schagen) en de opwaardering van de N245.

Wij zijn er voorstander van om de doorstroming en veiligheid van de N9 ter hoogte van Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug te verbeteren met een wegomlegging. De ontwikkelingen rond het ECN/NRG, de recreatieve ontwikkelingen en de bereikbaarheid van onze buurgemeente Den Helder dragen bij aan de noodzaak tot deze wegomleggingen.