Voortgezet onderwijs

De VVD is trots op het educatieaanbod voor vakonderwijs en het behalen van startkwalificaties op de campuslocatie in Schagen. Toekomstige ontwikkelingen op dit gebied worden door de VVD ondersteund. In de kernen moeten de mogelijkheden blijven bestaan voor volwassenen (volwassenen educatie) om andere cursussen en opleidingen te volgen.

De VVD is van mening dat het onderwijsaanbod in de gemeente verder verstevigd moet worden. Stimulering van het vakonderwijs en particulier initiatief wordt door de VVD aangemoedigd.

De VVD staat voor het stimuleren van de arbeidsmarkt. De rol van het bedrijfsleven is hierin van groot belang. Afstemming tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs is noodzakelijk om de toekomstige werknemers beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Hoger onderwijs gericht op bijvoorbeeld Pallas is één van de studierichtingen maar ook kan worden gedacht aan studierichtingen zoals ICT, zaadveredeling en windenergie.