Sport

Sport ziet de VVD als een maatschappelijk en bruggenbouwend bindmiddel. Door op jonge leeftijd te sporten worden normen en waarden, incasseringsvermogen en samenwerken in een vroeg stadium aangeleerd. Deelname aan georganiseerde en niet-georganiseerde sport door jongeren vindt de VVD een onmisbare schakel in het jeugd- en jongerenbeleid.

Sportverenigingen moeten nauw samenwerken met de scholen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De VVD pleit ervoor dat dit een voorwaarde moet zijn in het subsidiebeleid.

Gemeentelijk sportbeleid moet naar de mening van de VVD vooral gericht zijn op participatie van alle leeftijdscategorie├źn. Ook burgers met een beperking moeten kunnen sporten. De VVD staat voor toegankelijke en laagdrempelige sportvoorzieningen.

Spelvoorzieningen (inclusief trapveldjes / Cruijff courts) voor de jeugd kunnen wat de VVD betreft, een plaats krijgen in het gemeentelijke groen. De invulling vindt plaats in overleg met de direct betrokkenen en in het bijzonder met de jeugd zelf.

De VVD steunt het particuliere initiatief om bij te dragen aan de ontwikkeling van een gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen en wil dat de gemeente voorwaardenscheppend hieraan bijdraagt. Daarnaast wil de VVD dat gemeentelijke sportvoorzieningen van goede kwaliteit, laagdrempelig en sociaal veilig zijn. Aan de gebruikers van deze sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd.

De VVD hecht waarde aan een Sportadviesraad die als gesprekspartner dient voor het College en de gemeenteraad.