Verenigingen, dorpshuizen en wijkgebouwen

Onze gemeente beschikt over een grote diversiteit aan verenigingen, klein en groot en bevordert de leefbaarheid binnen onze gemeente. De VVD is van mening dat verenigingen een beroep moeten kunnen doen op subsidiemogelijkheden van de gemeente om lidmaatschappen betaalbaar te houden voor iedere portemonnee onder vastgestelde condities.

Onze gemeente beschikt over een ruim voorzieningenpakket, zoals wijkgebouwen, dorpshuizen, sportvelden en (open lucht-)zwembaden. De VVD maakt zich er sterk voor deze voorzieningen te behouden, mits deze in een behoefte van de burgers voorziet.