Gehandicapten

Het spreekt voor de VVD vanzelf dat het gemeentebestuur zich laat adviseren door middel van een gehandicaptenraad.

De VVD vindt dat de gemeente moet faciliteren waar het gaat om aangepast vervoer via het particulier initiatief. De VVD neemt het initiatief om het gehandicaptenvervoer over de gehele gemeente effectief en efficiënt te organiseren.

Verder is de VVD voorstander van alternatieve woonvormen voor gehandicapten en het kleinschalig opvangen van mensen met een beperking zowel op het platteland als in de kernen.

De VVD zal zich inzetten voor begaanbare toegangen in openbare gebouwen en voorzieningen, trottoirs speciaal voor rolstoel- en scootmobiel gebruikers en daar waar aanpassingen nodig zijn dit direct wordt opgepakt via “bel herstel”zodat langdurige procedures worden voorkomen.