Voksgezondheid

Inwoners dienen gestimuleerd te worden tot het bewaken en bevorderen van hun eigen gezondheidssituatie.

Wel vindt de VVD dat de gemeente een grotere verantwoordelijkheid heeft dan uitsluitend het wettelijke kader. Een goede gezondheid houdt verband met sportbeoefening, een matig alcoholgebruik, onderwijs en gehandicaptenvoorzieningen. In dit verband zal de VVD zich inzetten voor initiatieven die de burger stimuleert tot het in stand houden van een goede of betere gezondheid.

VVD steunt het bundelen van capaciteiten en middelen van eerstelijns zorg op een aantal locaties tot gezondheidscentra. Onder senioren in de kleinere woonkernen bestaat grote ongerustheid over de medische zorg na 17:00 uur. De bereikbaarheid van artsen na dit tijdstip gaat via een huisartsenpost die te ver weg van de huidige kernen is. De VVD zal zich inzetten voor het behoud van toegang tot huisartsenzorg buiten reguliere werktijden voor alle woonkernen.

Het past bij het gedachtegoed van de VVD dat ook tweedelijns zorg zo dicht mogelijk bij de burgers wordt aangeboden. Een goed voorbeeld is hier de polikliniek “Mediance” in Schagen.