Vrijwilligers, dorpsraden en wijkpanels

Voor de VVD zijn de vrijwilligers het sociaal kapitaal van onze gemeente. Wij vinden het zeer belangrijk dat de gemeente vrijwilligers faciliteert door middel van een vrijwilligerssteunpunt of vrijwilligerscentrale, het verzekeren van de vrijwilligers, de koppeling met de re-integratietrajecten.

In veel dorpen en wijken zijn bewoners actief betrokken bij wat er speelt in hun woonomgeving. Dat doen zij via het verenigingsleven, de school, activiteiten voor jeugd en jongeren of bij de inrichting van het openbaar groen. In veel dorpen functioneert ook een dorpsraad. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze organisaties is dat deze bestaan uit vrijwilligers die hun krachten bundelen.

De VVD stimuleert de oprichting- en in standhouding van dorpsraden en wijkpanels die de belangen van de leefbaarheid van een dorp of wijk behartigen en zo de ogen en oren voor de gemeente zijn. De VVD wil graag investeren in die verbondenheid, de geluiden graag kennen en meenemen in haar voortschrijdend beleid.