Zwerfvuil

Het valt op dat in de gemeente nog steeds veel zwerfvuil is te vinden, ondanks de regelmatige opruimacties door diverse organisaties en scholen. De VVD is van mening dat gemeente strenger moet handhaven, waarbij het principe “de vervuiler betaalt” meegewogen dient te worden. Daarnaast dient de gemeente te bezien of de openbare inrichting ten aanzien van het verzamelen van vuil voldoende is. Hierbij denkt de VVD aan uitbreiding van de hoeveelheid en diversiteit van afvalbakken in het openbare gebied en vooral het verhogen van de frequentie van onderhoud en leeghalen.