Ruimteclaims

Inbreien van bouwlocaties acht de VVD alleen wenselijk als het om vervanging gaat. De relatief grote groengebieden in de bestaande wijken en dorpen moeten worden ontzien om de leefbaarheid in die wijken te behouden.

Mensen moeten zich aangetrokken voelen tot onze gemeente vanwege de hoge kwaliteit van wonen. Speelruimte voor de kinderen en bewegingsruimte voor de ouderen zijn van groot belang voor het welzijn van onze burgers. Daarom zal de VVD er voor strijden dat de nieuw te ontwikkelen gebieden vooral opvallen door ruimte en groen. Het gedeelte ten noorden van het sportpark van s.v. Schagen is een ideale plek om waterwoningen te realiseren. Voorts pleit de VVD voor afronding en uitbreiding van bebouwing in Schagerbrug-West, ’t Zand-Noord, Oudesluis, Tuitjenhorn-West, Schagen Nes-Noord, Dirkshorn-Noord, Waarland en Warmenhuizen-Noord met in achtneming van bestaand beleid. Op termijn ligt Schagen Muggenburg-Zuid in het verschiet.