Natuur en milieu

Voor het landelijk gebied streeft de VVD naar nieuwe economische dragers waar nodig. In het kader van relevante subsidieregelingen (Europees, Rijk en Provincie) dient onze gemeente projecten in te dienen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van deze financieringsmogelijkheden. De ontwikkeling van natuurgebieden zou kunnen dienen als wisselgeld voor nieuwe activiteiten daar waar natuurcompensatie dient te worden ingevuld.