OZB

OZB onnodig te hoog in Schagen.

De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten en vindt dat de OZB niet een middel mag zijn om de begroting sluitend te krijgen. De VVD houdt zich aan het ingenomen standpunt dat de gemeentelijke heffingen slechts mogen worden verhoogd met een percentage van ten hoogste de inflatie. De diensten die door de gemeente worden uitgevoerd dienen naar onze mening kostendekkend te zijn.

De VVD vindt dat sportparken in principe geen onroerende zaakbelasting (OZB) hoeven te betalen en deze aanslag via subsidie moet worden gecompenseerd.