bereikbaarheid in Noord-holland

Stuk geschreven door dhr. Annaert. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid te zijn voor meer financiële ruimte voor nieuwe infrastructuur. Leidt een verlenging van het Infrastructuurfonds tot een bijdrage aan de verbinding A8-A9?

Een goede en snelle bereikbaarheid over land en water en via de lucht is wat de VVD betreft onlosmakelijk verbonden aan de ruimte voor groei.”

Deze passage uit de Algemene Beschouwingen van november vorig jaar is weer actueel nu er binnen de Tweede Kamer een meerderheid lijkt te zijn voor meer financiële ruimte voor nieuwe infrastructuur.

Tweede Kamer unaniem
Deze extra ruimte wordt gecreëerd door uitvoering te geven aan een motie die in oktober vorig jaar unaniem is aangenomen in de Tweede Kamer en zich richt op verlenging van het Infrastructuurfonds. Dat fonds voorziet nu tot 2028 in 75 miljard euro voor 175 infrastructurele projecten, waarbij het geld met name gaat naar het onderhoud van wegen, spoor en waterwegen.

Hoewel een verlenging van het fonds meestal bij elke wisseling van een kabinet plaatsvindt heeft de VVD samen met de PvdA voorgesteld om nu het fonds al te verlengen met twee jaar. Omdat er jaarlijks tussen de 5 en 6 miljard euro aan het fonds wordt toegevoegd levert dit voorstel een extra ruimte van minstens 10 miljard euro op.

Bijdrage van het Rijk?
Dit voorstel is voor Noord-Holland van groot belang! Daar waar de PvdA de capaciteit van het treinstation van Schiphol wil uitbreiden, zet de VVD in op de al lang gekoesterde wens van een verbinding tussen de A8 en A9. Met een verlenging van het fonds komt de realisatie van deze belangrijke verbinding voor Noord-Holland steeds nadrukkelijker in beeld.

Alternatieven A8-A9
Hoewel er zoals gebruikelijk kritiek vanuit de oppositie klinkt, is VVD Noord-Holland content met het voorstel. Nu het economisch beter gaat en de filedruk weer toeneemt is de aanleg van de verbinding A8/A9 meer dan gewenst. De plannen van Noord-Holland concentreren zich daarbij nu op twee alternatieven: de Heemskerk-variant en de 0-plus-variant. Deze maand buigt de Statencommissie Mobiliteit en Financiën zich hier verder over.

Je hoeft geen glazen bol te hebben om te kunnen voorspellen dat diverse fracties in Provinciale Staten de plannen voor de verbinding A8/A9 weer zullen afdoen als overbodig en de VVD hierbij weer zullen betichten van asfalthonger of zelfs asfaltfetisjisme.

Kracht voor economie
Voordat u als lezer gaat denken wat er zo opwindend is aan asfalt, neem ik u graag mee naar de betekenis van het woord fetisj dat is afgeleid van het Frans en ‘voorwerp met een magische kracht’ betekent.

Weliswaar is asfalt geen voorwerp maar de VVD dicht daar wel kracht aan toe. Het helpt de Noord-Hollandse economie namelijk om te groeien en Noord-Holland ook aantrekkelijk en leefbaar te houden. Dat geeft VVD Noord-Holland in ieder geval een ‘magisch gevoel’!

Erik Annaert

Fractievoorzitter PS NH VVD