• Programma nieuwjaarsreceptie VVD 19 januari

  Het programma voor de nieuwjaarsreceptie van aankomende zaterdag is bekendgemaakt. Klik verder om het programma te bekijken. Lees verder

 • VVD Schagen over de Nederlandse Nashvilleverklaring

  Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze. Wees verdraagzaam en schep gelijke kansen voor iedereen. Lees verder

 • De VVD Schagen wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2019

  De VVD Schagen wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2019 Lees verder

 • Open fractievergadering bij Huiberts Bloembollen

  Op woensdag 12 december was de open fractievergadering bij Huiberts Bloembollen. Tijdens de fractievergadering informeert John Huiberts de aanwezigen over zijn biologische bedrijfsvoering, waarna een open gesprek ontstond over diverse actuele thema's. Na afloop kregen belangstellenden een rondleiding door het bedrijf. Lees verder

 • Open Fractievergadering VVD Schagen bij Huiberts Bloembollen

  De Schager VVD op locatie: op 12 december 2018 om 19.30 uur is er een open fractievergadering bij Huiberts Bloembollen in Sint Maartensvlotbrug. Tijdens de avond krijgen aanwezigen de ruimte om onderwerpen naar voren te brengen bij de raadsleden en geven John en Johanna Huiberts, eigenaar van Europa’s grootste biologische bloembollenbedrijf, tekst en uitleg over de duurzame wijze waarop zij hun bedrijf runnen. Aanmelden is niet verplicht maar wel wenselijk: secretaris@vvdschagen.nl. Aanvang: 19.30 uur. Adres: Huiberts Bloembollen, Ruigeweg 39, 1752 HB Sint Maartensvlotbrug Lees verder

 • Piet Marees uit Oudesluis nummer 1 op kandidatenlijst Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  Piet Marees (links op de foto) uit Oudesluis is gister definitief als nummer 1 gekozen op de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen van Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 20 maart 2019. Wij als VVD Schagen willen Piet hartelijk feliciteren met deze belangrijke benoeming. Lees verder

 • Spreektekst fractievoorzitter Jonne van de Beek algemene beschouwingen

  De algemene beschouwingen hebben weer plaatsgevonden dit jaar. Als u verder klikt vindt u de spreektekst van VVD-fractievoorzitter Jonne van de Beek Lees verder

 • Kansen voor glasvezelnetwerk in gemeente Schagen

  Tijdens de goed bezochte informatieavond over glasvezel, die de Schager VVD afgelopen vrijdag organiseerde, kregen inwoners weer hoop: gastspreker Kabeltex gaf aan dat zij in het buitengebied kan starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk zodra zij 850 aanmeldingen uit het gebied heeft ontvangen. En dat lijkt haalbaar. Lees verder

 • VVD Schagen: Herken pooierboys/girls en zeg ‘nee’

  De VVD Schagen dient een motie in waarmee zij het college oproept om meer aandacht te besteden aan voorlichting en preventie rondom pooierboy/girl-problematiek, zodat het bewustzijn en de weerbaarheid van onze inwoners over dit onderwerp toeneemt. Lees verder

 • VVD Schagen organiseert glasvezel informatieavond

  De Schager VVD organiseert op vrijdagavond 2 november 2018 een openbare bijeenkomst in De Jonge Prins in ’t Zand. Hoofdthema van deze avond is het aanleggen van een glasvezelnetwerk in onze regio. Om een beeld te geven van de mogelijkheden voor de gemeente Schagen is Kabeltex uitgenodigd, het bedrijf dat op Texel al ruim dertig jaar een eigen glasvezel- /kabelnetwerk exploiteert en binnenkort een netwerk gaat aanleggen in Hollands Kroon.De inloop is vanaf 19:30, en van 20:00 tot 22:00 zal het programma plaatsvinden Lees verder

 • Arjan Ligthart uit Schagerbrug op de definitieve groslijst Provinciale Statenverkiezingen

  De algemene ledenvergadering van VVD Regio Noord-Holland heeft op 3 oktober de definitieve groslijst (kandidatenlijst op alfabetische volgorde) vastgesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Op deze gevarieerde lijst staat Arjan Ligthart uit Schagerbrug. Lees verder

 • Afvaardiging lokaal netwerk Den helder-Schagen aanwezig op algemene ledenvergadering Noord-Holland

  Bestuursleden Arian Minderhoud en Jan Bouwes waren samen met VVD leden Peter Vlam en Martien Baltus aanwezig op de algemene ledenvergadering van de Regio Noord-Holland. Arjan Ligthart uit Schagerbrug, Hanneke Kaamer van Hoegee uit Den Helder en Damian Dekker uit Den Helder waren ook aanwezig bij de vergadering, zij zijn onze drie kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezing van 20 maart 2019 Lees verder

 • VVD Schagen: Tijd om het plan van Castricum te volgen

  Castricum schaft als één van de eerste gemeenten in ons land de voorrang af voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Lees verder

 • VVD Schagen over locatie ‘Oudshoorn’ voor Lidl

  De Schager VVD heeft grote bedenkingen bij de locatie die winkelketen Lidl heeft uitgezocht voor een nieuwe vestiging aan de Zuiderweg in Schagen. De partij had liever gezien dat Lidl samen met de gemeente de mogelijkheden voor een vestiging in het centrum had onderzocht. Lees verder

 • Openbare VVD-fractievergadering bij Boekhandel Plukker (Schagen)

  De openbare fractievergadering van de Schager VVD vindt deze maand plaats op vrijdagavond 21 september 2018 in Boekhandel Plukker te Schagen. Belangstellenden die willen luisteren of een onderwerp ter tafel willen brengen zijn vanaf 19.15 uur welkom om op informele wijze in gesprek te gaan met raadsleden en steunfractieleden. De vergadering wordt bezocht door Annelie Broersen, die haar plannen voor een kinderboerderij met pannenkoekenrestaurant in de stolpboerderij aan de Molenweg in Schagen zal toelichten. Lees verder

 • VVD wil Burg. Hulststraat die bereikbaar is voor brandweer

  Inwoners van Schagerbrug maken zich zorgen over de veiligheid in de Burgemeester Hulststraat, zo lieten zij tijdens de laatste dorpsvergadering weten. Bij een calamiteit bleek dat de tankautospuit van de brandweer praktisch geen mogelijkheid heeft om de straat in te rijden, zonder schade te berokkenen aan het eigen voertuig, dat van anderen of het straatmeubilair. En ook vanuit een hoogwerker zijn niet alle woningen bereikbaar. Daar komt wat de VVD Schagen betreft verandering in. Lees verder

 • Problemen woningbouw Schagerbrug, plan Buitenvaert.

  Afgelopen week is VVD statenlid Jerry Kramer op bezoek geweest bij de dorpsraad Schagerbrug. Samen met de Schager VVD fractie werd gesproken over de problemen om het plan Buitenvaert te realiseren (40 woningen). De zienswijze van de provincie (gedeputeerde Joke Geldof D66) maakt duidelijk dat men door de weidevogel beschermgebieden en de bollenconcentratie geen toestemming zal verlenen voor de woningbouw in Schagerbrug. Lees verder

 • Geen extra belasting op zonnepanelen

  De Schager VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden omtrent zonnepanelen. In de uitspraak van 17 april 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat zonnepanelen tot het onroerend goed kunnen worden gerekend en dus mogelijk meetellen in de bepaling van de WOZ-waarde. Lees verder

 • VVD wil weten: hoe verder na geflopt glasvezelproject?

  Het glasvezelproject lijkt een stille dood te sterven. Het project, dat 81.000 euro heeft gekost, begint te lijken op een fiasco en PvdA-wethouder Heddes hult zich in stilzwijgen. Op deze manier laat een goede dataverbinding lang op zich wachten en daarom stelt de Schager VVD, die vindt dat alle inwoners over snel internet moeten kunnen beschikken, vragen aan het college. Lees verder

 • VVD Schagen: fel gekant tegen stijging van Onroerend Goed Belasting (OZB)

  Naar aanleiding van een publicatie van SchagenFM en de commotie die daarover ontstond, geeft de fractie de volgende persverklaring af: De Schager Volkspartij vindt dat de OZB omlaag moet en zeker niet gebruikt mag worden als sluitpost voor het begrotingstekort. De VVD is tegen het belasten van bezit en de gemeentelijke heffingen moeten hooguit kostendekkend zijn. De OZB is één van de belangrijkste speerpunten in het VVD-programma en de partij laat dit geluid op alle fronten duidelijk doorklinken. Het standpunt leidde zelfs tot de val van de vorige coalitie, toen het CDA en de PvdA het OZB-percentage met 9% opkrikten. De VVD-wethouder ruimde het veld en Wens4U, die de stijging wel goedkeurde, trad aan om alsnog te zorgen voor de broodnodige meerderheid in de coalitie. Lees verder