Nieuws

 • Schager VVD fractie roept college op tot verzet tegen de spoedwet Corona

  VVD Schagen Corona

  © VVD Schagen

  Schager VVD fractie roept college op tot verzet tegen de spoedwet Corona Lees verder

 • Online fractievergadering VVD Schagen bijwonen

  Wilt u de online fractievergaderingen van de Schager VVD bijwonen of wilt u daarbij inspreken? Dat kan. Meldt u aan via secretaris@vvdschagen.nl. Wij nemen dan contact met u op over de praktische uitvoering. Lees verder

 • VVD Schagen stuurt dankbrief aan staatssecretaris voor Nederlands-Griekse samenwerking bij opvang van 500 minderjarigen in Griekenland

  Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD)

  © VVD Schagen

  VVD Schagen stuurt haar complimenten aan staatssecretaris Ankie Broekers Knol. Dankzij haar inzet is er enkele weken geleden samenwerking ontstaan tussen Nederland en Griekenland, waarbij met medewerking en financiële steun vanuit Nederland 500 minderjarige vreemdelingen in Griekenland worden opgevangen. Ondanks deze afgetimmerde internationale afspraken, besliste de meerderheid van de Schager politieke partijen, behalve de VVD, dat ze liever hadden gezien dat ze naar Nederland worden verhuist. Daarvoor dienen zij binnenkort alsnog een gezamenlijke verzoek bij de staatssecretaris in. Lees verder

 • Koop lokaal!

  Steun onze winkeliers, onze lokale ondernemers en bedrijven, van wie velen het in deze coronacrisis financieel zwaar hebben. Ga niet meteen via internet online shoppen, maar ga de stad in, ga naar het winkelcentrum en probeer je uitgaven te doen bij jou in de buurt. Natuurlijk met inachtneming van 1,5 meter en de hygiëneregels. Alle winkels zijn daar inmiddels volledig op ingericht. Onze ondernemers hebben hun best gedaan. Nu wij nog! Help elkaar door deze crisis te komen en steun daarvoor onze lokale economie. Koop lokaal! Lees verder

 • VVD Schagen: Een regenboog hoort in de lucht, niet op de grond

  Onze gemeente is dankzij een motie bestempeld tot regenbooggemeente. Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). De VVD stemde tegen de motie. Voor de VVD is iedereen gelijk en behoeft een seksuele voorkeur geen betoog. Het mag ook geen reden zijn om iemand te discrimineren, te intimideren of geweld toe te passen. Als iemand dat overkomt, ongeacht diens seksuele geaardheid, dan moet dat aangepakt worden. Lees verder

 • Nederland maakt een zware periode door

  Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Er wordt enorm hard gewerkt om Nederland er weer bovenop te krijgen. Naast deze primaire zorg, zijn er ook een aantal praktische zaken te regelen. Zo worden enkele VVD-bijeenkomsten bijvoorbeeld afgelast. Lees verder

 • Ondernemers, ZZP’ers en werknemers in Nederland: wij laten jullie niet vallen

  Lees hier wat we doen om de economie draaiend te houden Lees verder

 • Fractievergaderingen afgelast

  In navolging van de opgelegde regels rondom de Corona-pandemie, volgen wij de RIVM-richtlijnen. Dat betekent dat de openbare fractievergaderingen tot nader order (in ieder geval tot 1 juli 2020) geen doorgang vinden. U kunt ons bereiken via secretaris@vvdschagen.nl of telefoonnummer 06-22923305 (fractievoorzitter Jonne van de Beek). Lees verder

 • Samen staan we sterk

  Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Wij leven mee met de slachtoffers van het coronavirus en wensen familie en vrienden sterkte in deze moeilijke periode. Lees verder

 • VVD-verzoek opgepakt door College: ondernemers kunnen rekenen op coulance

  In opvolging van het VVD-verzoek aan de gemeente Schagen werd vandaag het onderstaande persbericht gepubliceerd. Lees verder

 • VVD Schagen vraagt gemeente om coulant te zijn voor ondernemers in Corona-tijd

  De Schager VVD vindt dat we onze ondernemers tijdens de corona-pandemie moeten ondersteunen waar mogelijk en heeft daarom aan het college gevraagd om op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken hoe er binnen onze regio coulant omgegaan kan worden met ondernemers die door deze situatie in financiële nood terecht komen. Lees verder

 • De Schager VVD is tegen het plaatsen van windturbines binnen 600 meter van woningen.

  Leefbaarheid is een groot goed. Daarom wil de Schager VVD dat er binnen een grens van 600 meter tot aan woningen géén windmolens worden gebouwd. De VVD diende daarvoor een Motie Vreemd Aan De Orde Van de Dag in. Wij willen de wensen en bedenkingen die straks voor de concept RES (=Regionale Energie Strategie) gelden niet afwachten. Wij willen een stukje zeggenschap. De motie heeft het niet gehaald. Alle partijen, behalve VVD en D66 waren tegen het voorstel. Lees verder

 • Gemeente Schagen: weer 5,6% woonlasten er bovenop

  Het kan niet op in de gemeente Schagen. Na de verhoging van de OZB-belasting naar 9%, waar de VVD fel tegen gekant was, stijgen ook de vaste woonlasten maar door. Volgens de Vereniging Eigen Huis bedraagt de stijging ten opzichte van 2019 maar liefst 5,8% en komen de totale woonlasten op € 811,73 uit. Lees verder

 • Gedeputeerde Cees Loggen spreekt over woningbouw, energie en stikstof

  De Schager VVD organiseerde onlangs een politiek café in Dirkshorn, waar gedeputeerde Cees Loggen sprak over woningbouw, energie en stikstof. Lees verder

 • Wethouder moet inwoners realistisch voorlichten over vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug

  Onlangs organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over de aanleg van een vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug. De Schager VVD vindt dat de wethouder onze inwoners daar realistisch over moet informeren. Lees verder

 • VVD Schagen wil schone en veilige leefomgeving

  De Schager VVD wil een schone en veilige leefomgeving voor iedereen. De partij wordt dan ook niet blij van de onderzoeksresultaten die T.N.O. onlangs presenteerde, waaruit blijkt dat restsporen van gewasbeschermingsmiddelen zich in onze sloten, rondom onze erven en tot op de deurmat bevinden. Lees verder

 • VVD Schagen bezorgt om herinrichting Zeeweg Sint Maartensvlotbrug

  Na een aantal jaren van nadenken presenteerde de gemeente Schagen onlangs de plannen voor de herinrichting van het oostelijke deel van de Zeeweg, welke loopt vanaf de vlotbrug (bij Sint Maartensvlotbrug) tot aan de Belkmerweg (bij Sint Maartenszee). De plannen leidden tot grote ongerustheid bij weggebruikers en lokale bewoners, die vinden dat de veiligheid erdoor in gevaar wordt gebracht. Lees verder

 • Schager VVD brengt zorgen van boeren over naar provincie

  Op uitnodiging van de Schager VVD-fractie reden vorige week ongeveer veertig boeren met enkele tractoren naar Dorpshuis De Uijtkijk in Sint Maartensbrug. Daar spraken zij met de VVD-raadsleden over de zorgen die zij hebben voor hun bedrijf als gevolg van de stikstofproblematiek. De avond werd bijgewoond door diverse statenleden van de provincie Noord-Holland en leverde goede input op voor een brief aan VVD-gedeputeerde Esther Rommel, die voor dit dossier taakverantwoordelijke is bij de provincie. Lees verder

 • De algemene beschouwingen van 2020

  Dat was even slikken voor de coalitie. In tegenstelling tot voorgaande jaren sprak de Schagense VVD een andere algemene beschouwing uit dan dat er vooraf aan de raad werd gestuurd. Vorige jaren bleek dat de coalitie eerst de algemene beschouwingen van de oppositie afwachtte, waarna de coalitie er zelf een opstelde. De Schagense VVD was van mening dat het dit jaar maar eens anders moest. Voor geïnteresseerden is de gehele vergadering terug te zien op schagen.nl Lees verder

 • Stimulering politieke participatie jongeren

  Samen met JESS en de Seniorenpartij, heeft de VVD een motie ingediend over Stimulering politieke participatie jongeren. Wij hebben geconstateerd dat de cijfers van het CBS, via het onderzoek Sociale samenhang en welzijn maart 2019, dat jongeren van 15 tot 25 jaar weinig interesse hebben in politiek. Politieke bewustwording onder jongeren is van belang voor het functioneren van de lokale democratie, met name in gemeenten waar relatief veel jongeren wegtrekken. Het is belangrijk dat de gemeenteraad in contact komt met haar inwoners, dus ook met jongeren en heeft baat erbij dat men zich laat horen over thema’s die hun aangaan Lees verder