• Verwarrende tijdelijke verkeersborden in gemeente Schagen

  Er is direct werk voor de kersverse wethouder openbaar gebied. Los van de erbarmelijke staat van onderhoud heeft de gemeente het voor elkaar op meerdere plekken ronduit gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties te creëren met foute bebording, inzet van onvoldoende en ongeschoolde verkeersregelaars en - als kers op de taart - een overijverige wijkagent die - gebruikmakend van de chaos - aan het bekeuren is geslagen. Lees verder

 • Hebben minder validen alleen recht op uitzicht, of ook toegang tot het strand?

  De Schager VVD dringt bij het college aan op actie. Vanaf oktober 2015 is mevrouw Bigot bezig met plannen om het strand van Petten ook toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking door middel van de aanleg van hellingbanen (land en zeezijde), waar ook andere strandbezoekers zoals mensen met kinderwagens, buggy’s, bolderkar enz. gebruik van kunnen maken. Lees verder

 • VVD Schagen kritisch over gemeentelijk overschot

  De gemeente Schagen blikt terug op een financieel positief jaar waarin sprake was van een overschot van 640.000 euro. Financieel wethouder Van Dijk nuanceert deze mooie klanken echter met de mededeling dat er over drie jaar een tekort is van 810.000 euro waarvoor nog dekking gevonden moet worden. Het betreft een tekort dat is ontstaan tijdens de afgelopen coalitieperiode en verder oploopt, als er geen structurele verbeteringen worden toegepast. Lees verder

 • VVD Schagen stelt vragen over mensenhandel

  De Schager VVD heeft vragen gesteld over de omvang van het aantal slachtoffers van minderjarigenprostitutie (pooierboy-problematiek) in onze regio. De partij wil weten hoe het probleem op dit moment wordt aangepakt, of deze aanpak voldoende is en of daar verdere aanpassingen bij nodig zijn. Lees verder

 • VVD Schagen: ‘Sint Maartensweg aanpakken’

  Aanwonenden van de Sint Maartensweg in Sint Maartensbrug klagen over de inrichting en erbarmelijke staat van de weg voor hun woningen. ‘Vuistdiepe gaten, smalle parkeerhavens en een drempel zorgen voor schade en onveilige situaties’, aldus Bart Mijlhoff, die samen met achttien buren een brief stuurde aan het College waarin zij vragen om maatregelen te nemen. Lees verder

 • VVD motie 'Sinterklaas naar Schagen' afgekeurd in Schager Raad

  Toen de Schager VVD hoorde dat de nationale Sinterklaas moeite had om een aanmeerplaats te vinden, informeerde onze fractie middels een motie of onze gemeente het gesprek met de organiserende omroep NPO wilde aangaan. Behalve D66 gingen alle andere partijen daar niet mee akkoord. Zij schetsten een kostenplaatje van vijfhonderdduizend euro, gaven aan dat het mogelijk een negatief effect kon hebben voor de regio en dat er alleen gelet wordt op het televisiebeeld in plaats van de kidsfun. Lees verder

 • KIEZERS BEDANKT!

  De verkiezingsuitslag laat zien dat de VVD Schagen met 4 zetels in de raad komt. Wij willen al onze kiezers ontzettend bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons. Wij gaan de komende 4 jaar met hart en ziel voor u aan de slag! Lees verder

 • VVD Schagen: ‘We zijn klaar voor de komende raadsperiode!’

  Morgen mag u uw stem uitbrengen. Een vakje rood maken, meer is het niet. Dat klinkt eenvoudig. Waar gaat u voor? Vindt u vrijheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid belangrijk? Kiest u voor een partij met lokaal betrokken mensen die connecties heeft op provinciaal en landelijk niveau? Grote kans dat u liberaal bent en uitkomt bij de VVD. Lees verder

 • ‘Realistisch verkiezingsprogramma voor alle inwoners’

  De Schager VVD ziet mooie kansen voor de toekomst, maar maakt zich ook zorgen. De partij wil dat inwoners zorgeloos kunnen wonen, zonder op de blaren te zitten. Maar in de praktijk ziet de VVD dat de schulden van de huidige coalitie zonder aanleiding naar de toekomst zijn doorgeschoven terwijl dat niet had gehoeven. De VVD is realistisch en wil orde op zaken brengen. De begroting moet onder de loep. Lees verder

 • VVD Schagen: inzetten op werkgelegenheid en woningbouw

  Dat jongeren in onze mooie omgeving willen blijven wonen, is een prachtig compliment. De omgeving vraagt er ook om; iedereen wil de vergrijzing tegengaan. Lees verder

 • VVD Schagen: realistisch en optimistisch

  Als u op de VVD stemt, dan wordt gemeentelijk onroerend goed voortaan niet meer met handjeklap en een renteloze lening verkocht voor een bedrag dat beneden de marktprijs ligt. Lees verder

 • VVD verkiezingsfolder nu ook digitaal, u vindt hem in de bijlage

  Afgelopen weekend is onze VVD verkiezingsfolder uitgekomen, In de bijlage treft u deze nu ook digitaal! Lees verder

 • VVD SCHAGEN: BELASTINGEN KOSTENDEKKEND EN OZB OMLAAG

  De Schager VVD vindt dat de OZB omlaag kan. Want, zo stelt de partij: ‘De Onroerende Zaak Belasting (OZB) rijst de pan uit’. In de periode van 2014 tot 2017 is deze gemeentelijke belasting voor eigen woningbezit in totaal met meer dan 17% gestegen en voor niet-woningen ligt dat percentage nog hoger. ‘Deze stijgende lijn moet stoppen’, vindt de VVD. Lees verder

 • Angelique van Wijk: Opknappen openbare ruimte topprioriteit VVD Schagen

  Er gaat al veel goed in onze gemeente. Maar er zijn zoveel dingen die nóg beter moeten. Dat gaat niet vanzelf. Buurten knappen zichzelf niet op. Straten worden niet vanzelf veiliger. Wijken worden niet zomaar fijner om te wonen. Dat gebeurt niet door te schreeuwen langs de zijlijn of door alleen dikke plannen te schrijven. Daar moet je wat voor doen. Lees verder

 • Pitches voor Schagenfm

  Op 2 maart hebben alle lijstrekkers een pitch moeten houden van 1 minuut over een onderwerp naar keuze en de onderwerpen waarop zij uitgedaagd zijn door andere politieke partijen. Dit werd gevolgd door een debat van drie minuten.Alle pitches en debatten zullen uitgezonden worden op Schagen FM.Dit zijn de pitches van onze lijsttrekker Ingo Kroon. Lees verder

 • VVD-fracties blij met vragen Tweede Kamer: onderzoek naar spitsstrook A9

  Op 20 februari hebben heel veel automobilisten last gehad van de storing bij de spitsstrook op de A9. Vele reizigers uit de regio Alkmaar hebben in de kilometerslange file gestaan. Deze storing is voor VVD Tweede Kamerleden Remco Dijkstra en Rudmer Heerema aanleiding geweest om Kamervragen te stellen over de spitsstrook A9 Alkmaar-Akersloot. Lees verder

 • Ondernemers laten ondernemen

  Ondernemers hebben regelmatig te maken met het uitvoeren van (tijdrovende) regels die hen belemmeren in de ontwikkeling van hun bedrijf. Dat zou anders moeten kunnen, vindt VVD Schagen. Lees verder

 • Motie Schager VVD woningbouw afgewezen

  Tot verbazing van velen heeft het CDA dinsdag 20-02-2018 de motie VVD Schagen over “Niet alleen bouwen binnen de rode contouren” afgewezen. VVD Hollands Kroon zal een motie met dezelfde strekking indienen. Lees verder

 • Tekst en uitleg stellingen NHD

  Het Noord Hollands Dagblad heeft een groot aantal stellingen voorgelegd aan de lijsttrekkers van de politieke partijen uit Schagen. Dit zijn de antwoorden van onze lijsttrekker, Ingo Kroon. Lees verder

 • VVD wil integratie doelgroepenvervoer

  De VVD-fracties in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen vragen de colleges van B&W van de drie gemeenten samen uit te zoeken of integratie mogelijk is van de diverse soorten doelgroepenvervoer, die met belastinggeld worden ondersteund. Een besparing van enkele honderdduizenden euro’s per jaar moet mogelijk zijn, zo verwacht de VVD. Lees verder