Tijdelijke wissel

Raadslid Willem-Jan Stam neemt wegens ziekte de komende drie maanden geen deel aan de raadsvergaderingen.

Onze fractie is blij dat Heleen Stoelinga zijn taak tijdelijk kan waarnemen. Mevrouw Stoelinga was de afgelopen jaren steunfractielid, in welke hoedanigheid we haar hebben leren kennen als een deskundige aanvulling.

Daarnaast zijn we verheugd dat Eva Buis de taken van mevrouw Stoelinga de komende tijd opvangt. Mevrouw Buis was één van onze kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en vulde onze fractievergaderingen op mooie wijze aan.

Beide dames worden tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2024 geïnstalleerd. Zodra dhr. Stam terugkeert in de gemeenteraad, nemen mevrouw Stoelinga en Buis hun reguliere posities weer in.

Wij wensen Willem-Jan van harte beterschap en zien hem graag weer terug bij onze raadsfractie.