VVD Schagen stemt niet in met komst CNO Schagen Oost

Als enige partij in de gemeenteraad van Schagen stemde de VVD Schagen niet in met het plan voor een Crisis Noodopvang (CNO) voor 250 vluchtelingen in Schagen Oost. Aan die conclusie gingen een aantal overwegingen vooraf.

Op de eerste plaats willen we vermelden dat wij de opvangcrisis, zoals die nu wordt gerealiseerd, met lede ogen aanzien. Het is schrijnend als vluchtelingen op het gras moeten slapen. Het is ook schrijnend als inwoners, die dicht bij de centra wonen, overlast ervaren.

We realiseren ons dat de Spreidingswet inmiddels van toepassing is. Dat betekent dat de Rijksoverheid de gemeenten oplegt om een indicatief aantal vluchtelingen op te vangen. Als gevolg daarvan moeten gemeenten op zoek naar passende oplossingen.

Toen het college de gemeenteraad vroeg om een besluit te nemen op basis waarvan zij de grond in Schagen-Oost aan het COA kon verhuren, namen wij een aantal feiten in overweging:

  • Samen met de Provincie Noord-Holland kwam de gemeente Schagen tot de conclusie dat in onze gemeente slechts één locatie beschikbaar is waar voor de duur van één jaar opvang geboden kan worden.
  • De  bouwkosten bedragen 1,5 miljoen euro, de afbraakkosten zijn nog onbekend.
  • Alle gemaakte kosten worden besteed aan de opvang voor 250 vluchtelingen
  • Het nieuw te bouwen complex wordt na één jaar weer afgebroken.
  • De kosten worden betaald door het COA, van uw en ons belastinggeld.
  • Het complex wordt gebouw op Bijzonder Provinciaal Landschap.

Daarvan vinden wij het volgende:

Gemeente Schagen is altijd genereus in opvang
De gemeente Schagen deed de afgelopen jaren veel voor vluchtelingen. Zo herinneren we ons de COA vestiging in Schagen, het hotel in de duinen van Petten, het verhuiscircus in de Sparthal en nu opnieuw opvang in Petten. Daarnaast stellen wij onze ruimte beschikbaar voor de opvang van Oekraïners.

Voorkom geld over de balk
Onze fractie schrok van de hoge afschrijvingskosten. Wij vinden dat de opvang van 250 vluchtelingen goedkoper, duurzamer en effectiever georganiseerd kan worden als er gekozen wordt voor een complex dat voor langere tijd blijft staan, of reeds bestaat en verbouwd wordt tot opvanglocatie. In dat geval besparen we het COA, die werkt met publiek geld van de belastingbetaler, al snel 1,2 miljoen euro aan afschrijvingen in vier jaar tijd. Om een locatie voor langere duur te vinden, moet er overleg worden gepleegd met andere gemeenten. Onder hen zijn misschien gemeenten waar de afgelopen jaren minder vluchtelingen werden opgevangen.

Kosten voor de gemeente nog onbekend
Ondanks dat er nu vanuit wordt gegaan dat alle kosten door het COA worden betaald, mag er rekening mee worden gehouden de gemeente ook onverwacht voor kosten komt te staan. Zo moeten onze inwoners zich veilig kunnen bewegen. De vraag rijst hoe vluchtelingen zich naar de stad verplaatsen en zich manifesteren in onze omgeving. De extra kosten van handhaving kunnen voor rekening van de gemeente komen en zijn niet in de begroting opgenomen.

Conclusie
Wij concludeerden dat het vestigen van een CNO in Schagen Oost, binnen de huidige gestelde kaders en voor de duur van één jaar, voor niemand een oplossing biedt. Vluchtelingen zijn er niet bij gebaat om hier slechts een jaar gehuisvest te worden, de gemeente en provincie zijn niet gebaat bij het plaatsen van een tijdelijke voorziening op BPL-gebied, het COA is niet gebaat bij hoge afschrijving, de gemeente niet bij extra kosten en de belastingbetaler niet bij hoge inningen. Bovendien groeit de weerstand onder onze inwoners. Zij maken zich zorgen over de maatschappelijke druk op de omgeving.

De VVD Schagen onttrekt zich niet aan de verantwoordelijkheid in het kader van de Spreidingswet, maar geeft de voorkeur aan een beter passende locatie met een duurzamere investering van publiek geld. Gezien de huidig gestelde kaders en bovenstaande argumenten, besloten onze vier raadsleden om niet met het voorgestelde plan in te stemmen, wat werd gevolgd door één raadslid uit de coalitie. Alle overige raadsleden stemden voor. De gemeente Schagen wil in het voorjaar van 2024 aanvangen met de bouw van het complex.


Aanvullende achtergrondinformatie:


Provinciaal
De Provincie Noord-Holland geeft op haar website aan dat er de komende twee jaar voor 16290 mensen (waaronder minderjarigen) opvangplekken nodig zijn. Onder leiding van de commissaris van de Koning gaan gemeenten de komende maanden aan de Provinciale Regietafel met elkaar in gesprek over de verdeling van alle opvangplakken. Daarop vooruitlopend heeft de Provincie haar eigendommen gescand en geconcludeerd dat er in de gemeente Schagen geen ruimte is om een CNO te realiseren (zie document: https://raad.schagen.nl/Documenten/Vragen-Groenlinks-opvang-vluchtelingen-beantwoording-CNO-locatiescan-binnen-gemeente-Schagen-1.pdf).

Gemeentelijk
Onze portefeuillehouder deed datzelfde in onze gemeente en kwam tot de conclusie dat alleen de locatie aan de Priggeweg in aanmerking komt. Omdat het BPL gebied betreft, deed zij bij de Provincie een aanvraag voor ontheffing. Die heeft zij gekregen voor de duur van één jaar.