Koninklijke onderscheiding voor Roel Takes

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart nam Roel Takes officieel afscheid van de Schager gemeenteraad. Omdat hij op dat moment in totaal (met tussenpozen) veertien jaar raadslid was, werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, met de zwaarden. Deze laatste toevoeging vanwege zijn dienstbetrekking bij Defensie. Burgemeester Van Kampen speldde hem de Koninklijke onderscheiding op.