Claudio Blok en Eva Buis benoemd tot steunfractielid VVD Schagen

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2024 zijn Claudio Blok en Eva Buis benoemd tot steunfractielid van de VVD Schagen.

Dhr. Blok neemt daarmee de plaats in van Peter Vlam, die wegens het afscheid van Roel Takes raadslid werd. Mevrouw Buis neemt tijdelijk de plaats over van Heleen Stoelinga, die wegens ziekte van dhr. Stam tijdelijk raadslid werd.