gat in de west-friese dijk

Brug over kanaal tussen Schagerbrug en Schagen

© jonne

Westfriese brug brengt allure en toeristen naar de regio

“Een historische fout”, zo noemde voormalig wethouder en VVD-er Jan Bouwes het doorklieven van de Westfriese Omringdijk, hetgeen in 1933 gebeurde toen men ruimte maakte voor het kanaal Stolpen-Kolhorn. Tot vandaag de dag zorgt deze doorbraak ervoor dat fietsers en auto’s kilometers om moeten rijden om de (historische) route te kunnen vervolgen. En dat kan anders, vindt de Schager VVD fractie.

Een mooie brug, die de twee doodlopende uiteinden van de dijk met elkaar verbindt, geeft meer allure aan de omgeving en maakt de regio aantrekkelijker voor toeristen. Dat de Schagerbrugse horeca-ondernemers volgens sommigen omzetderving zouden lijden omdat er minder toeristen in het dorp worden verwacht, lijkt de fractie niet logisch. De VVD verwacht juist meer toeristen in de regio. En een uitstapje naar Schagerbrug, om daar een bezoek te brengen aan de gezellige etablissementen, zou zeker tot de mogelijkheden behoren. Bovendien heeft Schagerbrug de mooie Grote Sloot, gelegen in een door toeristen gewaardeerd stukje polderlandschap, dat een trekpleister op zich is.

Een eerste verkenning door de VVD-fractie toonde in 2012 aan dat de Provincie Noord-Holland en het Waterschap welwillend tegenover de planvorming staan. Beide organisaties steunden het initiatief en stelden tegoeden beschikbaar. Ook lokale organisaties pleitten voor de nieuwe brug. De Deurlopers, die de Omringdijk wil herstellen om de gemeente tot een trekpleister te maken, bood een petitie aan en de Destinatie Marketing Organisatie (DMO), die zich bezig houdt met strategische marketing voor regionaal toerisme, geeft aan dat zij het plan ziet als een aanwinst voor de regio.

 

Nadat de plannen enige tijd naar de achtergrond waren verdwenen als gevolg van de coalitievorming in 2013, blaast de VVD deze nu nieuw leven in. Fractievoorzitter Jonne van de Beek: “Wij zien goede mogelijkheden om het tot een succes te maken, mede dankzij de steun en de beloofde tegoeden van de Provincie en het Waterschap.” Binnenkort benadert de partij de overige fracties om te toetsen of het plan in de Schager politiek op brede steun kan rekenen.

 

Fractievoorzitter

Jonne van de Beek