Verslag van bezoek aan VVD fractie in Haarlem

Bezoek van VVD Schagen aan provinciale Statenleden in Haarlem

© Arjan

Op 24 januari brachten Raadslid Willem vd Sande, Voorzitter Arjan Ligthart en fractiesecretaris Ingo Kroon een bezoek aan Haarlem.

1 keer per jaar wordt er door de VVD fractie van PS een bestuurdersavond georganiseerd.

Hierin worden thema's behandel en is er ruime gelegenheid tot stellen van vragen. 

Fractievoorzitter Erik Annaert opende de avond met een welkomswoord. Hij sprak over realisme en optimisme en dat het in zijn ogen bij andere partijen mist. Aan het eind van de tunnel is altijd licht en soms moeten wij de tunnel eerst graven en daarmee doelde hij op dat de VVD niet wegloopt voor verantwoordelijkheid.

Ondanks de slechte tijden die wij in het land allemaal gevoeld hebben, memoreerde Annaert aan de recente economische cijfers die laten zien dat het gelukkig weer beter gaat met Nederland én Noord-Holland. Het aantrekken van de banenmarkt en de explosieve exportcijfers van de agrarische sector waren daar enkele voorbeelden van. Annaert eindigde zijn verhaal met een blik op de komende verkiezingen: “hoewel we ook realistisch blijven waar het gaat om peilingen zien we een trend die ons gunstig gezind lijkt. Wat mij betreft volkomen terecht. Dit mooie land heeft immers recht op realisten en optimisten”.  Het volledige welkomstwoord van Erik Annaert kunt u aan de rechterkant van deze pagina raadplegen. 

Het tweede deel van het programma betrof de presentatie van Statenlid Paul Slettenhaar. Met zijn presentatie nam hij de genodigden mee over het onderwerp Omgevingswet/visie. Iedere gemeente krijgt met deze nieuwe wet te maken en ook de provinciale omgevingsvisie is voor gemeenten van groot, richtinggevend belang.  Daardoor was het goed om als bestuurders en raadsleden uit verschillende Noord-Hollandse regio’s hierover met elkaar het gesprek aan te gaan.

Presentatie Paul Slettenhaar

Naast het informeren over de omgevingsvisie deed Slettenhaar ook nog een aantal voorstellen. Zo wil hij in september een ‘tussenbalans’ houden waarbij gekeken wordt naar de tot dan toe behaalde resultaten. Ook wil hij voornamelijk de regio’s aan het woord laten door bij hen onderwerpen op te halen waarvoor zij vinden dat er aandacht moet zijn met betrekking tot de provinciale omgevingsvisie.

Na de presentatie gingen de genodigden uiteen in verschillende themasessies. Tijdens deze sessies kon men met de Statenleden het gesprek aangaan over meer specifiekere, aan de omgevingsvisie gerelateerde onderwerpen. Het ‘ophalen’ uit de regio’s kreeg daarmee zijn eerste gestalte.

Uiteraard werd de avond vervolgens afgesloten met een gezellige borrel. Daarmee kwam er een einde aan de VVD Bestuurdersavond 2017. Wij kijken terug op een geslaagde en gezellige avond. Het belang van dit soort avonden is voor de VVD Noord-Holland erg groot, temeer omdat het de gelegenheid biedt om over uiteenlopende onderwerpen ( zo als dat er fietspaden in Noord-Holland bij moeten komen) met VVD’ers uit de verschillende regio’s het gesprek aan te gaan.