Diverse zaken / onderwerpen zijn ondergebracht in netwerkstructuur binnen de VVD

Diverse zaken / onderwerpen zijn ondergebracht in netwerkstructuur binnen de VVD. Meer informatie of aanmelden voor een netwerk? Mail naar strategie@vvd.nl

© VVD NH

Thematisch Netwerk Omschrijving
Sport en Bewegen Houdt zich bezig met thema's als sport, bewegen en activiteiten
Public Professionals Houdt zich bezig met het stimuleren van netwerken bij ambtenaren en tegelijkertijd actief te werken aan de eigen ontwikkeling en carrière
Werk en Inkomen Houdt zich bezig omtrent het geven van advies rondom de arbeidsmarkt en pensioenen
Gezonheid en Zorg Houdt zich bezig omtrent het organiseren van bijeenkomsten die zowel inhoudelijk op zorg georiënteerd zijn als op communicatie
Financiën Houdt zich bezig met thema's als accountancy, de euro en de hypotheekmarkt
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Houdt zich bezig omtrent thema's als 'de gekozen burgemeester' en 'asiel en migratie' etc en doet dit onder meer in de vorm van bijeenkomsten
Young Professionals Houdt zich bezig omtrent het organiseren van evenementen met grote en bekende sprekers vanuit de young professionals
Landbouw, Natuur en Voedsel Houdt zich bezig omtrent het houden van evenementen rondom zaken als visserij, landbouw, natuur en voedsel
Onderwijs Houdt zich bezig omtrent het bevorderen van het onderwijsstandpunt binnen de VVD en dit interactief met de partij, leraren en andere belangengroepen te bespreken
Maatschappelijk Fundament Houdt zich bezig omtrent het bevorderen van cultuur en erfgoed
Mobiliteit en Leefomgeving Houdt zich bezig omtrent het beter profileren van de agenda mobiliteit en leefomgeving binnen de VVD
Wonen Houdt zich bezig omtrent het houden van debatten binnen de woonsector met liberaaldenkenden 
Internationaal Houdt zich bezig omtrent het organiseren van bijeenkomsten omtrent de rol van Nederland binnen Europa en de rest van de wereld
Economische Zaken Houdt zich bezig omtrent het organiseren van bijeenkomsten omtrent economische zaken
Veiligheid en Justitie Houdt zich bezig omtrent het organiseren van bijeenkomsten en ontmoetingen in verband met veiligheid en justitie
Seniorennetwerk Houdt zich bezig omtrent het aankaarten van het ouderenbelang binnen de VVD en doet dit door middel van regelmatige bijeenkomsten van senioren
Maatschappelijk Middenveld Houdt zich bezig omtrent het organiseren van bijeenkomsten en ontmoetingen met liberale bestuurders en professionals in een actief em zelfwerken netwerk
Liberaal Vrouwen Netwerk Houdt zich bezig omtrent het organiseren van netwerkdiners en bijeenkomsten zoals de Internationale Vrouwendag om daar een liberaal geluid te laten horen
Liberale Verdieping Houdt zich bezig omtrent het houden van vergaderingen rondom liberale verdieping
Politiek Debat Houdt zich bezig omtrent het organiseren van landelijke debatten, waaronder de organisatie van de VVD-dagen
Liberaal Groen Houdt zich bezig omtrent thema's als duurzaamheid, milieu, klimaat en energie 


Meer informatie of aanmelden voor een netwerk? 

Mail naar strategie@vvd.nl