Meer Samenwerking in Noordkop binnen VVD

Vorming lokaal netwerk.

Vorming Lokaal Netwerk
Op 13 december 2016 hebben de besturen van VVD afdelingen Schagen en Den Helder besloten om in het eerste kwartaal van 2017 een nieuw Lokaal Netwerk op te richten waar beide afdelingen in op zullen gaan. Op 10 januari 2017 hebben de besturen daar verder over gesproken, ook in bijzijn van fractievoorzitter van de VVD Schagen dhr. Jonne vd Beek.

De oprichtingsdatum van het netwerk is gesteld op 14 februari 2017. Deze oprichtingvergadering zal plaatsvinden in Café de Jonge Prins in t' Zand. Uiteraard zullen wij alle leden bijtijds uitnodigen voor de oprichtingsvergadering. De werktitel van het Netwerk is voorlopig ‘Top van de Kop”. Maar beide besturen zijn het er over eens dat de leden van Schagen en Den Helder moeten kunnen meebeslissen over de te voeren naam. Wij nodigen de leden dan ook uit om ideeën voor de naam van ons nieuwe netwerk in te sturen.

De vorming van een gezamenlijk netwerk vloeit voort uit de gewijzigde Statuten van onze partij. Want zoals u zich nog zal herinneren is tijdens het congres in november 2015 door de Algemene Vergadering een nieuwe partijorganisatie vastgesteld. We kennen inmiddels geen afdelingen meer. Daarover in de plaats zijn de Lokale Netwerken gekomen. Een Lokaal Netwerk moet echter minimaal 120 leden hebben. Door het samengaan van Schagen en Den Helder zal ons Netwerk aan deze eis voldoen. Texel en Hollands Kroon hebben van het Hoofdbestuur dispensatie gekregen om zelfstandig verder te gaan.

De voorbereiding van de oprichting van het nieuwe Lokaal Netwerk gebeurt door de leden van de beide huidige besturen. Bij de formele oprichting zal vervolgens een nieuw bestuur moeten worden gekozen. Bij de uitnodiging voor de oprichtingsvergadering zullen wij u vragen of u zich beschikbaar wil stellen voor functies binnen het bestuur. Wij streven ernaar om een zo breed mogelijk bestuur te installeren waarbij alle, door het hoofdbestuur gewenste, functies worden vervuld door enthousiaste leden.

Wij hopen dat zoveel mogelijk leden bij de oprichtingsvergadering aanwezig zullen zijn. Overigens zal op deze avond dan tevens de laatste ledenvergadering plaatsvinden van de VVD afdeling Schagen. Dat is na een geschiedenis van 70 jaar toch ook wel een moment om bij stil te staan. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om 14 februari alvast te reserveren in uw agenda. In de email die gaat komen zullen wij u nader informeren over wat het opgaan van onze afdeling in een groter netwerk voor gevolgen heeft voor u als lid en voor VVD-activiteiten in de gemeente Schagen.

mvg

Arjan Ligthart.

Toekomstig oud-voorzitter.