VVD Schagen, Politiek zelfstandig.

Persbericht wat door VVD Schagen is uitgegeven.

Nieuw Lokaal netwerk VVD Den Helder - Schagen

De besturen van de VVD afdelingen Den Helder en Schagen zijn een samenwerking aangegaan met elkaar. Tijdens de oprichtingsvergadering van het nieuwe lokale netwerk op dinsdag 14 februari 2017 hebben de leden bij acclamatie ingestemd met de benoeming van het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur start formeel met ingang van 1 maart 2017.

De volgende personen zijn benoemd.

Voorzitter - de heer Jan Bouwes

Vicevoorzitter - de heer Arian Minderhoud

Secretaris - mevrouw Marisa Kroon

Penningmeester - de heer André Hertsenberg

Bestuurslid - de heer Peter Latenstein

Naam

Tijdens deze vergadering is ook unaniem gekozen voor de naam van het nieuwe netwerk, te weten Lokaal Netwerk VVD Den Helder – Schagen. Dit op voordracht van het nieuwe bestuur om zo de gemeentelijke identiteit te behouden.

Werkwijze

Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie te hebben, die de noodzakelijke taken op de juiste wijze invulling kan geven. Dit bestuur hoopt hieraan de komende jaren te kunnen werken.

Het betreft een bestuurlijke samenwerking met behoud van de eigen politieke identiteit voor zowel Den Helder als Schagen.