Gemeente Schagen / HVC

Hoe de VVD Schagen over de zaken denkt aangaande de HVC

Persbericht

“Er zit een luchtje aan”

Vragen aan wethouder vd Veek (CDA) over de HVC en het afval beleid.

De Fractie van de VVD Schagen heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Wethouder over het gevoerde beleid omtrent de HVC en het invoeren van de gewraakte oranje bak.

Onder andere wil de VVD Schagen weten waarom er word vastgehouden aan bronscheiding bij de burgers thuis terwijl allerlei studies aantonen dat eind scheiden bij de vuilverwerker goedkoper en efficiënter is.

 

Daarnaast scheelt het de burger een hoop gesleep en gedoe nemen de extra bakken ruimte in en liggen de ophaaltijden te ver uit elkaar wat nogal onfrisse situaties oplevert.

 

Als wij een euro kregen voor elke oudere die bij ons aan de bel trekt over het niet meer weten hoe ze de zware zak naar de ondergrondse container krijgen gesleept. Konden we de vuilophaaldienst inmiddels gratis aanbieden.

Het huidige beleid werkt gewoon niet met al het mooi weer dat de wethouder verkoopt zou u op zen minst een verlaging van de afvalstoffen heffing tegemoet kunnen zien. Maar nee hoor de wethouder geeft al aan dat we te weinig betalen en dat het tarief omhoog zal moeten.

Zo ga je de contract onderhandelingen met de HVC in?


De VVD streeft een helder en eenvoudig afvalbeleid na waarbij de burger altijd van zijn afval afkan binnen de kern waar hij woont en tevens een grijze bak die gewoon om de week wordt geleegd. Ook zal inzetten op eindscheiding uitgangspunt zijn bij de opstelling van ons verkiezingsprogramma.

 

Jonne van de Beek                                        

Fractie voorzitter VVD