VERKLARING HENRY KEIZER, PARTIJVOORZITTER VVD ( Voorzitter landelijk bestuur doet stap terug )

Onrust (onnodig? ) in de media over zakelijke activiteiten van 5 jaar terug van landelijke voorzitter.

Afgelopen dinsdag heeft partijvoorzitter Henry Keizer bekend gemaakt dat hij, hangende het onderzoek van de Commissie Integriteit, zijn taken als voorzitter van de VVD tijdelijk neerlegt. 

Henry Keizer: "Ik heb afgelopen vrijdag de Commissie Integriteit gevraagd onderzoek te doen. De Commissie heeft aan mij laten weten de opdracht te zullen aanvaarden. Daarnaast zie ik ook dat de onrust in de media niet is afgenomen. Dat is schadelijk voor de VVD en belemmert mij in mijn functioneren. Daarom heb ik besloten om mijn taken als voorzitter hangende het onderzoek tijdelijk neer te leggen."

De vicevoorzitter van het Hoofdbestuur zal gedurende het onderzoek van de Commissie Integriteit de taken van de partijvoorzitter waarnemen. Tot het Voorjaarscongres op 20 mei is dit Jeannette Baljeu. Tijdens het congres zal Eric Wetzels worden benoemd als vicevoorzitter van het Hoofdbestuur. Eric Wetzels (1959) is ondernemer en woont in Oosterhout. Sinds 1976 heeft hij zowel binnen de JOVD en VVD verschillende functies vervuld. Zo was hij voorzitter van de voormalig Kamercentrale Brabant, voorzitter van de VVD Oosterhout en bestuurslid van de VVD Enschede. Op dit moment is Wetzels lid van de Permanente Scoutingscommissie.
 
Vanaf het Voorjaarscongres neemt Wetzels, gedurende het onderzoek van de Commissie Integriteit, de taken van de partijvoorzitter waar.    

De Algemene Vergadering op 20 mei in Papendal wordt voorgezeten door een technisch voorzitter.