Verslag ALV 17 mei 2017

Kort verslag van afgelopen ALV bij Brekers

Persbericht alv Lokaal netwerk VVD Den Helder-Schagen.

Afgelopen woensdag 17 mei is in restaurant Brekers te Grote Keten de algemene ledenvergadering van het Lokaal Netwerk Den Helder-Schagen van de VVD gehouden. Naast een groot aantal leden uit de gemeenten Den Helder en Schagen waren diverse geïnteresseerde belangstellenden aanwezig.

Aan het begin van de vergadering zijn de leden van de voormalige besturen van de VVD Afdelingen Den Helder en Schagen nadrukkelijk bedankt voor hun inzet en het goede werk dat zij gedurende lange tijd voor de VVD hebben gedaan en is de heer Stefan Slikker benoemd tot nieuw lid van het Lokaal Netwerk Bestuur Den Helder-Schagen. Ook is een 20-tal oorkondes uitgereikt aan een aantal aanwezige leden vanwege het 40-jarige lidmaatschap van de VVD.

De algemene ledenvergadering stond hoofdzakelijk in het teken van de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het startschot is gegeven en de voorbereidingen zijn enthousiast in gang gezet. Het Kaderstellend Advies is door de aanwezige leden vastgesteld en de leden van de Kandidaatstellingscommissies zijn benoemd. Het Kaderstellend Advies bevat de spelregels en procedures voor het opstellen van de kandidatenlijst en de eisen en voorwaarden waaraan kandidaat raadsleden moeten voldoen.

Een aanzienlijk aantal voorlopige kandidaten heeft zich reeds aangemeld en de ledenvergadering heeft er volop vertrouwen in dat de komende periode de voorlopige kandidaat lijsten voor Den Helder en Schagen zullen worden gevuld, zodat de definitieve vaststelling tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar 2017 kan plaatsvinden.

Tijdens de vergadering zijn ook de commissies die zich gaan bezighouden met het schrijven van de verkiezingsprogramma’s en het organiseren van de verkiezingscampagnes in Den Helder en Schagen aan de leden voorgesteld. Zij zijn ondertussen begonnen aan hun werkzaamheden en de verdere voorbereidingen voor de verkiezingen in maart 2018.

De VVD Den Helder – Schagen is goed voorbereid en is positief uit de startblokken gekomen voor de verkiezingen in maart 2018.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Jan Bouwes (voorzitter Lokaal Netwerk Den Helder-Schagen) of Arian Minderhoud (vice-voorzitter Lokaal Netwerk Den Helder-Schagen) via e-mail “voorzitter@vvddenhelder-schagen.nl