VVD Schagen stelt verkiezingsprogramma, concept groslijst en lijsttrekker vast

VVD-afdeling Schagen stelt definitieve groslijst vast

In de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2017 heeft het bestuur Lokaal Netwerk VVD Den Helder-Schagen de definitieve groslijst gepresenteerd. Hierop staan in alfabetische volgorde de kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen Schagen 2018. De lijst bestaat uit de volgende personen:

·         Martien Baltus                               

·         Jonne van de Beek                      

·         Claudio Blok                                    

·         Jeanette de Boer

·         Han Deutekom                              

·         Pieter Eelman                                

·         Jeroen Groot                                 

·         Ingo Kroon                                      

·         Arjan Ligthart                                 

·         Piet Marees                                    

·         Terry Modder                                

·         Jur Perton                                       

·         Thomas van der Ploeg

·         Sjaak Ruijter                                   

·         Willem van de Sande                  

·         Willem-Jan Stam                           

·         Roel Takes                                       

·         Rachel Teel                                     

·         Peter Vlam                                      

·         Angelique van Wijk

 

De lijst met kandidaten voldoet volledig aan de eisen die tijdens de eerdere ledenvergadering zijn gesteld; gevarieerde achtergrond, combinatie van ervaring en nieuw talent, jong en wat ouder, man en vrouw. De 20 personen op de lijst vormen tezamen een goede afspiegeling van de achterban en zijn ieder voor zich een uitstekende vertegenwoordiger van de liberale standpunten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De vaststelling van de definitieve kandidatenlijst en lijstvolgorde vindt plaats in de uiteindelijke kandidaatstellingsvergadering op 22 november 2017. 


VVD-afdeling Schagen kiest lijsttrekker

In dezelfde Algemene Ledenvergadering hebben de leden met algemene stemmen de huidige fractiesecretaris, de heer Ingo Kroon, gekozen als hun lijsttrekker voor de aankomende verkiezingen.

 

Verkiezingsprogramma VVD Schagen - Lokaal Betrokken!

Door de ledenvergadering is ook het verkiezingsprogramma van de VVD voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld. In dit verkiezingsprogramma zijn de lokale uitgangspunten en doelstellingen van het beoogde VVD-beleid voor de gemeente Schagen, gebaseerd op de liberale grondbeginselen en eerder gemaakte strategische keuzes, vastgelegd.

 

Voor eventuele nadere informatie kunt u zich richten tot de voorzitter Lokaal Netwerk VVD Den Helder-Schagen, Jan Bouwes, voorzitter@vvddenhelder-schagen.nl - 06 53439711.