Ben Blonk heeft geen geld meer voor ouderensteunpunt? Hoezo??

Met verbazing heeft VVD Schagen gereageerd op het bericht dat Schagen heeft moeten besluiten om geld uit de reserves te onttrekken om de ouderensteunpunten open te houden en dat zij wellicht in de toekomst moeten sluiten in verband met geldtekort. Was het niet de VVD - in de persoon van Willem van de Sande - die de wethouder bij het vaststellen van de begroting, opriep zijn miljoenen overschotten netjes te bewaren tot het nieuwe jaar, daar er nog veel onduidelijk is. Desondanks drukte de wethouder, met de hele coalitie in het kielzog, ons het nieuwe geluksbeleid door de strot. Nu is het geld op en moeten de senioren er onder lijden.

DACHT HET NIET.

De VVD wil dat ouderensteunpunten gehandhaafd blijven, zodat onze senioren met een gerust hart en met veel plezier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Meneer Blonk, geld heb je genoeg, je schrapt maar één van de nieuwe troetelprojecten. VVD Schagen wacht de reactie van de gemeente af en dringt erop aan dat spoedig een structurele financiële dekking gevonden wordt voor de huidige ontstane situatie.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. (Jonne) van de Beek BBA, raadslid en fractievoorzitter VVD Schagen. 0622923305