Heeft lange rijen voor een nieuwe woning in de toekomst effect op verruiming woningbouw?

De VVD dringt bij het college aan op actie. Nu er bij de provincie opnieuw wordt gekeken naar de ruimtelijke verordeningen moet de beperking om te mogen bouwen net buiten de zogeheten rode contouren van tafel. Nu nog houdt de provincie elke ontwikkeling tegen. Dit heeft grote gevolgen voor onder andere de kern Warmenhuizen (Warmenhuizen Noord, locatie voormalige Torenvenschool en locatie Dergmeerweg/Remmerdel). Er vindt al 17 jaar geen substantiƫle nieuwbouw plaats en dit moet veranderen.

VVD Schagen heeft daarom Art 41 vragen gesteld en dringt er op aan dat spoedig in kaart wordt gebracht waar ontwikkelkansen en knelpunten zijn, zodat binnen korte termijn op basis hiervan zienswijzen op provinciale plannen kunnen worden ingediend.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. (Jonne) van de Beek BBA, raadslid en fractievoorzitter VVD Schagen. 0622923305