VVD Schagen wil duurzame woningen voor alle leeftijden, “Bestaande bouwlocaties zo snel mogelijk invullen”

© Fred Hoogveld

Lange rijen en volle zalen met mensen die een woning zoeken. De VVD Schagen hoort luide signalen van starters, gezinnen en ouderen die in de gemeente willen blijven wonen maar geen (geschikte) woonruimte kunnen vinden. En daarnaast spreekt zij werkgevers die dringend behoefte hebben aan meer huizen, zodat zij werknemers kunnen binden. De VVD Schagen erkent de woningnood al jaren en benadrukt al die tijd het belang van nieuwbouw.

Diverse locaties in Warmenhuizen

Warmenhuizen, de op één na grootste kern van de gemeente Schagen, biedt plaats aan een toenemend aantal inwoners en mooie, groeiende bedrijven. Daar is echter de afgelopen zeventien jaar geen enkel woningbouwproject(-je) tot uitvoering gekomen. De Schager VVD ziet mogelijkheden aan de locatie Dergmeerweg/Remmerdel en op de voormalige locatie van De Torenvenschool, maar wil vooral de focus leggen op het plan dat vijf jaar geleden al klaar lag: het veelbelovende voorontwerp bestemmingsplan Warmenhuizen Noord, met energieneutrale ambities. De gronden zijn sinds ’90 in bezit van de gemeente, echter door politieke tegenstand kon de VVD het plan niet doorzetten en ook na de fusie werd dit door de huidige coalitie niet opgepakt. De VVD wil hier opnieuw werk van maken.

VVD Schagen benut provinciale contacten

De oorzaak van de bouwstagnatie lag voor een deel bij de crisis. Andere oorzaken zijn onvoldoende besef van prioriteit bij bestuur en politiek plus de provinciaal opgelegde rode contourlijnen, die mogelijke en goed te onderbouwen bouwlocaties verhinderen/beperken. Wat de VVD Schagen betreft komt daar verandering in. De Schager VVD zet zich zo goed mogelijk in om te kunnen bouwen waar de nood het hoogst is. Zo laten wij ons geluid horen in de gemeenteraad en zijn we in gesprek met onze partijleden op provinciaal niveau, met als doel om de regelgeving te versoepelen en de meerderheid te overtuigen van de noodzaak daarvan. Wanneer die horde is gelopen, kunnen we aan de slag!

Kies op 21 maart voor de Schager VVD. Dan kiest u voor duurzame woningbouw voor alle inwoners.

Bijlage: foto van wachtrij bij nieuwbouwwoningen Beethovenlaan Schagen. Fotograaf: Fred Hoogveld.  

Zet cookies aan om de video te tonen.