Reactie VVD Schagen naar aanleiding van brief Jan Willem de Vries over de Paasvee-tentoonstelling

21 maart 2018 zal weer de traditionele jaarlijkse Paasvee-tentoonstelling in het centrum van Schagen worden gehouden. Het is dit jaar de 120e en extra feestelijke editie, aangezien de organiserende vereniging 125 jaar bestaat.

Hier mag best een drankje bij worden genuttigd.

Een verbod op het schenken van alcoholische dranken na twee uur s’ middags is niet de oplossing om overmatig drankgebruik en overlast tegen te gaan.

Het signaal afgegeven door Jan Willem de Vries moet wel gehoord worden. Het is de verantwoording van de horeca om excessen in drankgebruik tegen te gaan.

Dat houdt ook in , niet schenken aan dronken personen, extra controle op drankgebruik door jongeren, aangifte wanneer gezien wordt dat drugs verkocht worden.

De Schager VVD is voorstander om tijdig met de horeca te gaan praten zodat in de toekomst geen droogleggingen noodzakelijk zijn.

De ondernemer krijgt de vrijheid van ons, maar dient ook zijn verantwoording te nemen