VVD wil integratie doelgroepenvervoer

VVD wil integratie doelgroepenvervoer

De VVD-fracties in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen vragen de colleges van B&W van de drie gemeenten samen uit te zoeken of integratie mogelijk is van de diverse soorten doelgroepenvervoer, die met belastinggeld worden ondersteund. Een besparing van enkele honderdduizenden euro’s per jaar moet mogelijk zijn, zo verwacht de VVD.

Op dit moment zijn er drie vervoermodellen die met publiek geld worden gefinancierd en waarbinnen op geen enkele wijze wordt samengewerkt: scholierenvervoer, Belbus/WMO-taxi’s en AWBZ-ziekenvervoer. Omdat de auto’s niet gecoördineerd worden ingezet, staan er dagelijks vele tientallen nutteloos langs de weg. Terwijl er wel voor wordt betaald. Bovendien is het weinig duurzaam om veel meer auto’s in te zetten dan nodig is.

Dat kan anders: door één aanbesteding te organiseren waarin ov-bedrijven, taxiondernemers en vrijwilliger-organisaties samen optrekken en zo een dekkend vervoersysteem invullen. Dat is het idee van Piet Heneweer, initiatiefnemer van de Belbus. Hij noemt het de Noordkop Hopper; taxibusjes die zich op afspraak melden bij een bushalte en rijden voor een ov-tarief. Maar ook rolstoelbusjes en auto’s die met patiënten naar de diverse ziekenhuizen pendelen. Allemaal gecoördineerd vanuit één centrale. Grote bussen onderhouden de hoofdroutes van het ov in het netwerk met lijndiensten tussen Den Helder, Den Oever, Anna Paulowna en Schagen.

Wij zijn van mening dat het onderzoeksgebied tussen Schagen, Hollands Kroon en Den Helder uitgevoerd moet worden. Dit omdat er ons inziens een behoorlijke wisselwerking is tussen deze 3 gemeenten.

Met een geïntegreerd vervoersysteem behouden onze inwoners hun persoonlijke mobiliteit en is minder belastinggeld nodig. De VVD maakt het onderwerp van eventuele coalitie-onderhandelingen.

Voor de aankomende raad van 20 februari zal de Schager VVD hiertoe een motie vreemd aan de orde van de dag (onderwerp welke niet op de agenda staat) indienen. De motie zal ook door Den Helder en Hollands Kroon ingediend worden.

Strekking motie:

De Schager VVD draagt het college op:

·         Een bestuurlijk overleg te organiseren met de drie gemeenten in de Kop van NoordHolland

met als doel de juridische en praktische haalbaarheid van een tender voor brede vervoersallianties te onderzoeken;

·         Daarbij ook kennis te nemen van het plan ‘Noordkop Hopper’

·         In het vierde kwartaal van 2018 per brief aan de drie gemeenteraden te rapporteren.