Motie Schager VVD woningbouw afgewezen

Tot verbazing van velen heeft het CDA dinsdag 20-02-2018 de motie VVD Schagen over “Niet alleen bouwen binnen de rode contouren” afgewezen. VVD Hollands Kroon zal een motie met dezelfde strekking indienen.

Volgens wethouder Beemsterboer is de motie nutteloos, na een politieke preek waarin hij aangaf wat hij al niet allemaal gedaan heeft bij de provincie. De motie werd daarop afgewezen door de CDA, PVDA, W4U en DNA.

De Schager VVD vindt juist dat deze motie de wethouder helpt bij de lobby naar de provincie. Samen sta je sterk. Ten eerste is de motie een aanzet om de steun van alle raadsleden te krijgen, ten tweede dient VVD Hollands Kroon ook een motie in met dezelfde strekking. Immers twee gemeenten kunnen veel meer bereiken bij de provincie.

Naast de lobby bij de provincie vergeet de wethouder de lobby naar Den Haag. Tot ongenoegen van de Schager VVD heeft de landelijke CDA vorige week de motie  van Linda Voortman (Groen Links) gesteund  en hiermee de regering verzocht, de beperkte open ruimten zo veel mogelijk te beschermen tegen plannen voor nieuwbouw om in de eerste plaats binnenstedelijk bouwen te stimuleren.

Hierbij stelt het CDA dat de onbebouwde ruimte, die er nog is, van groot belang is voor natuur, landbouw en recreatie en dat de open ruimte tussen de steden bijdraagt aan de waarde van die steden. Hierbij gaat men ervan uit dat er nog voldoende ruimte is binnen de bebouwde kom waar nog gebouwd kan worden, bijvoorbeeld op oude bedrijventerreinen. Concreet betekent dit dat er dus niet gebouwd gaat worden buiten de rode contouren, zoals bijvoorbeeld Warmenhuizen Noord, ‘t Zand en Burgerbrug.

Gedeputeerde Joke Geldhof D66, fel gekant tegen bouwen buiten de rode contouren, komt regelmatig naar Den Haag voor overleg en weet zich nu gesterkt door de landelijke CDA. Terwijl zowel de landelijk als de lokale fracties van D66 de bouw buiten de kernen willen toestaan.

De Schager VVD heeft regelmatig contact met de VVD fractie van de Provinciale Staten. We moeten nuchter en eerlijk tegen onze inwoners zijn: de deur naar bouwen buiten de rode contouren blijft op slot. De verwachting is dat dit zeker tot na de verkiezingen van de Provinciale Staten op slot blijft.

De Schager VVD blijft zich inzetten voor bouwen buiten BBG en zal dan ook een gat in de lucht springen indien het bouwen eerder kan. Dit graag met behulp van alle andere partijen en gemeenten. Zowel lokaal, landelijk als provinciaal.


Onderstaand een link van een filmpje van kandidaat-raadslid Jur Perton die praat over de woningbouw in onze gemeente:

https://www.youtube.com/watch?v=XxzwjPZrNqI 

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer Ingo Kroon lijsttrekker VVD Schagen. Mobiel: 0637332495