Pitches voor Schagenfm

Pitch over werkgelegenheid

Daar waar we eerder te maken hadden met de crisis en veel werklozen is het tij nu gekeerd. De economie trekt aan. Dit is aan alles te merken. De vacatures in de diverse kranten zijn uitgebreid. De verwachting is dat we een schreeuwend gebrek aan personeel in de zorg, agrarische sector, techniek en toerisme in de Kop kunnen verwachten. Onderwijs instellingen en ondernemers moeten veel meer samenwerken. Dit gebeurd nu al op kleine schaal, maar we zullen veel meer moeten doen. De balans tussen opleidingen en werkgelegenheid moet worden hersteld. Bijvoorbeeld bij techniek op MBO niveau. Men vindt het VMBO niet meer sexy, veel te laag. Juist in techniek op MBO niveau is veel werk te vinden.

We moeten meer informatie geven over de diverse opleidingen en het vervolgtraject. Met name bij de oudere werkloze kan omscholing helpen om het tekort gedeeltelijk op te lossen. Dit moeten we niet pas doen wanneer men in de bijstand zit. We moeten nu al proberen intensief samen te werken met het UWV. Probeer daar de oudere in een omscholingstraject te krijgen.

Ten slot, lastenverzwaring zoals de OZB verhoging van 9 % afgelopen jaar is funest voor ondernemers. Dit helpt niet om de werkgelegenheid te bevorderen. Stop met het verhogen van de lokale lasten!

Pitch over geluk

In ons land wordt niemand wakker met de uitroep: ‘wat ben ik toch gelukkig met de zorg in mijn land en de toegankelijkheid van de overheid voor de burger!’ Maar deze kreet stond wel in de top-6 van de ‘Wereldranglijst van Geluk’. Het lijkt wel alsof geluk steeds meer maakbaar is. Zelfs op bestelling verkrijgbaar is. Dat zorgt voor een bepaalde afkalving van het begrip. Ik zie het geluksbeleid als een vermomming. Als iedereen gelukkig is, dan is iedereen gelijk. Daar komt het ouderwetse gelijkheidsideaal weer naar voren. Nederland behoort samen met de Scandinavische landen tot de gelukkigste inwoners. Moet de overheid een geluksmachine worden? Hebben wij iets te verkopen?

Moet geluk de kern van ons leven zijn ?  Meestal lees ik onheilspellende romans, terwijl ik mij gelukkiger zou voelen als ik Asterix en Obelix zou lezen.

In Harenkarspel, Zijpe en Schagen werd en wordt al decennia lang door diverse colleges hard en met succes gewerkt om het welzijn te bevorderen. Door nu het woord geluk te introduceren wordt hieraan afbreuk gedaan alsof het lange tijd veel beter had gekund.

Laten we gewoon normaal doen. Met beide voeten in de klei. En gewoon goed zorgen voor onze inwoners.

Pitch over begroting

Het vooruitzicht lijkt positief voor de komende 2 jaren en zonder alle extra uitgaven was er nog veel hoger positief saldo geweest. De meicirculaire heeft een grote duit in de zak gedaan.

2020 is het jaar waar we ons zorgen over maken.

De jaren daarna laat zelfs een erg groot tekort zien. Er is nog zoveel onduidelijk. Het tekort in 2021 gaat al richting de 1mln en we zien alleen maar verder oplopende tekorten. Ik denk niet dat dit zuiver begroten is. Tijdens de thema avond begroting werd al gezegd dat die tekorten wegvallen bij een verhoging met 10% van de OZB. Ik hoop dat het CDA hier afstand van neemt.

Het verzuim van de huidige coalitie op het onderhoud van het openbaar gebied is een doorn in onze ogen. Er is op te grote voet geleefd.

Bij het weggeven van cadeautjes in het sociale domein had de VVD liever gezien dat dit geld nog even gereserveerd bleef tot na de huidige raadsperiode. En terecht, blijkt al snel. Want 2018 is amper begonnen en we zien al een onverwachte kostenpost van een half miljoen in het sociaal domein. En dan weten we nog totaal niet wat de landelijke overheid gaat doen binnen het huidige budget van het sociale domein.

Met deze begroting zadelt het CDA nu al de nieuwe raad op met problemen.