VVD SCHAGEN: BELASTINGEN KOSTENDEKKEND EN OZB OMLAAG

De Schager VVD vindt dat de OZB omlaag kan. Want, zo stelt de partij: ‘De Onroerende Zaak Belasting (OZB) rijst de pan uit’. In de periode van 2014 tot 2017 is deze gemeentelijke belasting voor eigen woningbezit in totaal met meer dan 17% gestegen en voor niet-woningen ligt dat percentage nog hoger. ‘Deze stijgende lijn moet stoppen’, vindt de VVD.

De huidige coalitie besloot in 2016 om de OZB met 9% te laten stijgen, om daarmee sportverenigingen te compenseren voor verbeteringen aan hun accommodaties. Ingo Kroon, lijsttrekker VVD Schagen: ‘Het geld dat hiermee werd opgehaald kwam echter nooit in zijn geheel aan bij de verenigingen’. Wel hield de gemeente veel geld over: de laatste tussenrapportage noteerde een bedrag van meer dan 1,5 miljoen euro. Kroon: ‘De VVD had dit bedrag onder andere willen gebruiken voor het terugdraaien van de OZB verhoging, reparatie van stoepen en wegen en een appeltje voor de dorst. Want er komen stevige uitgaven aan. We zagen dat de coalitie er kadootjes van uitdeelde en in één zucht de begroting voor 2018-2022 vaststelde, met uiteindelijk een tekort van 800.000 euro. Zonder dat zij enig idee heeft hoe dat bedrag terug moet keren in de gemeentekas’. En er komen meer kosten aan: de rijksoverheid draagt taken over aan de gemeente en de precariorechten komen op termijn te vervallen. Om dat te kunnen bekostigen verwacht de VVD dat de partijen uit de huidige coalitie opnieuw zullen kijken naar de mogelijkheden van een OZB verhoging.

VVD standpunt
Kroon: ‘De VVD heeft telkens geprotesteerd tegen elke vorm van OZB-verhoging. De partij is voorstander van een sluitende begroting en kostendekkende belastingen. Mocht het zo zijn dat er financiële voordelen onze kant op komen, dan willen we dat geld reserveren voor de toekomst en geen kadootjes uitdelen die onze inwoners later moeten terugbetalen. We weten dat er meer mensen zijn die er zo over denken en wij nodigen hen uit om op 21 maart hun stem uit te brengen voor de Schager VVD-fractie. Dan gaat wat ons betreft het roer om!’ 

Zet cookies aan om de video te tonen.